Keyword Rankings Distribution for Mario Kart Tour in TheTool